Inlägg av Marinette Karlsson

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga!

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga! Från och med den 1 januari i år sänks arbetsgivaravgifterna för unga från 31,42% till 19,73%. Detta gäller de personer som vid årets ingång har fyllt 18 med inte 23 år. Vi inväntar nu besked om detta kan redovisas redan i arbetsgivardeklarationen för löner som betalas ut i januari, eller om […]

Förtydligande angående Koncernbidrag 2019, 12 Juni 2020

Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete Tillväxtverket anser att dispositioner i form av koncernbidrag som genomförts under ett räkenskapsår när stöd inte erhölls, och som även kan beröra andra företag i en koncern, inte ska behöva revideras genom ett stämmobeslut efter räkenskapsårets utgång. Detta gäller även för koncerner med brutet räkenskapsår. – Det statliga stödet […]