Ändringar Och Förtydliganden I Reglerna Om Korttidsarbete

Vi vill uppmärksamma alla våra kunder och samarbetspartners om att Tillväxtverket har gjort en del förtydliganden och tolkningar angående de nya reglerna om korttidsarbete (korttidspermitteringar). Detta gäller bl.a. frågan om huruvida anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av reglerna om stöd vid korttidsarbete? De har också uttalat sig om att det kan vara olämpligt för företag att göra stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet för korttidsarbete.

Vi uppmanar därför alla att noga följa utvecklingen och ta del av den information som ges på Tillväxtverkets hemsida, https://tillvaxtverket.se.