Sänkta arbetsgivaravgifter för unga!

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga!

Från och med den 1 januari i år sänks arbetsgivaravgifterna för unga från 31,42% till 19,73%. Detta gäller de personer som vid årets ingång har fyllt 18 med inte 23 år.

Vi inväntar nu besked om detta kan redovisas redan i arbetsgivardeklarationen för löner som betalas ut i januari, eller om detta innebär att vi senare behöver rätta arbetsgivardeklarationerna bakåt i tiden.

Vi kommer att informera på hemsidan så fort att mer information finns men oavsett rekommenderar vi alltid att ni väntar till månadens slut innan ni lämnar in arbetsgivardeklarationen.