Vi har flyttat till nya lokaler!

Vår nya besöks- och postadress blir:
Celinder Revision AB
Västbovägen 56A
331 53 VÄRNAMO
Telefon 0370-69 55 90

Caroline Gren är från 1 september kontorschef. Vi vill också passa på att hälsa Mickaela Oscarsson välkommen som ny redovisningskonsult.
Håll utkik i brevlådan efter inbjudan till vår nyinvigning!

Väl mött i nya lokaler!

Fredrik Hedqvist Caroline Gren